Online Gallery

<< Previous page   1   2   3   Next page >>

1047 Lori Cir:1940 6.4" X 3.9"

1158 Mehajeran Sarouk Cir:1900 6.9" X 4.4"

1184 Sarouk Cir1910 5' X 3.5"

2079 Shirvan Kilim Cir:1890 9.7" X 6.2"

2147 Terhan Cir:1930 7.5" X 4.7"

2217 Gashgai Cir:1920 8.3" X 3.9"

2486 Keshan Cir:1950 7' X 4.2"

2491 Isphan silk Foundation Cir:1950 SOLD 5.2" X 3.7"

2599 Isphan silk and wool 5.2" X 3.5"

2611 Persain Meshad Baluch 5.8" X 3.4"

2691 Shirvan Cir:1890 8.5" X 4.8"

2745 Egal Kazak Cir:1900 7' X 4.8"

2747 Senneh Seven color silk foundation Cir 1890 6.4" X 4.6"

2768 Raver Kirman Cir:1910 6' X 4'

2803 Talish Cir:1880 6.10" X 4'

2836 Caucasian Talish Cir:1880 8.2" X 3.5"

2844 Kazak Cir:1930 6' X 4'

2857 Peking Chinese Cir:1900 7.6" X 5.1"

2860 Talish Cir:1910 7' X 3.10"

2899 Mogan Kazak Cir:1890 6.9" X 3.10"

2902 Kazak Cir"1900 7.9" X 4.3"

2907 Shirvan Cir:1980 6.9" X 3.6"

2911 Gashgai Cir:1920 7.5" X 5.2"

2919 Halvai Kurdish Bijar Cir:1900 7' X 4.2"
<< Previous page   1   2   3   Next page >>

Copyright © 2009 David Zahirpour Oriental Rugs Inc.